Výrobky

Přeprava plynů je v průmyslu nutností. Výsledkem jsou stroje, které dopravují, regulují, stlačují a odsávají plyny. To se děje bez ohledu na agresivitu a abrazivitu. Těchto cílů je dosaženo použitím pístových kompresorů, kompresorů s bočním kanálem, rotačních dmychadel a vakuových čerpadel.

Díky různým konstrukčním řešením vznikají vakuová zvedací zařízení, která umožňují přemístit předmět bez poškození jeho povrchu. To se používá zejména při následné automatizaci.

Prvky strojů pro konstrukční řešení, ve kterých se systémy používají, jsou v programu zahrnuty jako jednotlivé součásti nebo sestavy.

 

 

+420 541 216 200
csk.cz@iks-group.com