Produkty

Pohyb plynov je v priemysle nevyhnutnosťou. Výsledkom sú stroje, ktoré prepravujú, regulujú, stláčajú a evakuujú plyny. To sa deje bez ohľadu na agresivitu a abrazivitu. Tieto ciele sa dosahujú použitím piestových kompresorov, kompresorov s bočným kanálom, rotačných dúchadiel a vákuových čerpadiel.

Konštrukčná aplikácia vytvára vákuové zdvíhače, ktoré umožňujú posúvanie závažia bez poškodenia povrchu. Toto sa používa najmä v následnej automatizácii.

Prvky stroja na vykonávanie stavieb, v ktorých sa používajú systémy, sú do programu zahrnuté ako jednotlivé diely alebo zostavy.

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com