Produkty

ATEX-ventilátor pre bio & zemný plyn

Na aplikáciu v ATEX-ochranných zónach sa používajú špeciálne kompresory ATEX s bočnými kanálikmi. Rotujúce koleso vyhodnotí vhodný spôsob použitia. Tento kompresor sa nachádza v každom lopatkovitom priestore a rovnako môže byť viacúrovňovo vychýlený.

Výroba sa vykonáva podľa smernice 94/9 / ES, v tomto zmysle sa zariadenie považuje za schválené ATEXom.

Jednotky kompresora sú navrhnuté v závislosti od požadovaných plynov. Doporučuje sa prispôsobiť prietok riadenou rýchlosťou. Štandardne sú k dispozícii jednotné a viacstupňové verzie podľa spôsobou aplikácie.

 

Výhody konštrukcií:

 • Dlhá životnosť
 • Tichá prevádzka
 • Ovládanie rýchlosti možné prostredníctvom FU
 • Certifikované s UL/CSA/Ghost
 • Verzia ATEX s certifikátom
 • a mnohé ďalšie výhody

 

Oblasti použitia:

 • Potravinársky priemysel
 • Zásobovanie plynom
 • Pri stláčaní bioplynu a zemného plynu
 • Pri sušení granulátov
 • Pri výrobe a spracovaní plastov
 • A mnohé ďalšie oblasti použitia

+421 2/433 376 49
csk.sk@iks-group.com