Ventilátory sú vyrobené na stláčanie plynov ako bioplyn, zemný plyn a zvláštne plyny.

ATEX smernice na konkrétny spôsob použitia sú koncipované v súlade s certifikátmi ATEXu

K dispozícii sú špeciálne riešenia.

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com