Bezolejové vákuové čerpadlá a kompresory

Bezolejové ozubené kompresory

Ozubené kompresory sú bezkontaktné a bezolejové zariadenia, ktoré sú poháňané synchronizovane. Synchronizácia prebieha prostredníctvom zabudovanej prevodovky. Tesnenie do prevodovky je zaistené cez labyrintové tesnenie a tesnenie hriadeľa.

 

Konštrukčné prvky:

 • Spoľahlivý a odolný
 • Žiadny olej v priestore kompresora
 • Žiadny zápach oleja z odvádzaného vzduchu
 • Nie je potrebné žiadne ďalšie mazanie
 • Dlhá životnosť
 • Nízka hladina hluku
 • Veľmi nízka údržba
 • Suché, bezdotykové stlačenie

 

Oblasti použitia:

 • Stavebný priemysel
 • Lakovne (Air-Brush)
 • Výroba stlačeného vzduchu v nemocniciach
 • Preprava granulátu
 • Systémy na spaľovanie plynu
 • Chemický postup
 • a mnohé ďalšie oblasti použitia

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com