Bezolejové vákuové čerpadlá a kompresory

Bezolejové ozubené vákuové čerpadlá

Ozubené vákuové čerpadlo je suchá vákuová pumpa bežiaca takpovediac na sucho podľa systému ozubenia. Nasatý plyn sa vymieňa tak, že vznikne vákuum.

Všetky pohybujúce sa časti vo vákuovom priestore sú vedené bezkontaktne a bez oleja.

Veľkou výhodou je, že tieto stroje sú bezúdržbové, čím dochádza k značnej úspore nákladov.

 

Konštrukčné prvky:

 • Spoľahlivo a pružne
 • V priestore kompresora nie je prítomný olej
 • Nie je potrebné ďalšie mazanie ložísk
 • Dlhá životnosť
 • Nízka hladina hluku
 • Suché bezdotykové stlačenie
 • Možná doživotná záruka

 

Oblasti použitia:

 • Letecké centrá pre tlačiarenské stroje
 • Letecký priemysel – Sendvičové konštrukcie
 • Odplynenie granulátov pre vstrekovacie stroje
 • Tehlárenský priemysel
 • a mnohé ďalšie

 

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com