Na prvky, ktoré nie sú obsiahnuté v našom katalógu, môžeme ponúknuť s vysokou pravdepodobnosťou vhodné riešenie a v takom prípade Vás žiadame o telefonický kontakt, prípadne emailom alebo prostredníctvom našej webovej stránky.

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com