Časti stroja

Rotačné priepustnosti

Rotačné spojky ALMA sa používajú všade tam, kde je potrebné zaviesť rotačné pohyby do nadtlakových alebo podtlakových nádob. Magnetické kvapaliny ako tesniaca látka zaisťujú najväčšiu čistotu. V rámci týchto rotačných priechodiek sú rotujúce a statické komponenty plynotesne utesnené magnetickou kvapalinou. Všetky typické problémy, ktoré vznikajú pri použití elastomérom utesnených rotačných spojok, sú eliminované.

 

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com