Rotačné priepustnosti

Rotačné spojky príruby CF

Miera úniku (mbar x I/s) < 1 x 10⁻⁸
Vákuová oblasť (mbar) do 10⁻⁸
Prevádzková teplota (°C) 20-90
dátový hárok (PDF)
Rotačné spojky príruby CF

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com