Vlnové matice

ANS-A2 Vlnové matice

Výhody:

  • Použitie v agresívnom prostredí
  • môže byť použitý vo vákuovom prostredí
  • Trojité rozdelenie upínania na dosiahnutie vyššej upínacej sily
  • lepšia tvarová tuhosť vďaka vyššiemu priečnemu rezu
  • vysoká presnosť plánovania
  • nevyžaduje sa istiaci plech vďaka vstavaným upínacím skrutkám
  • je potrebná menšia vlastná sila

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com