Produkty

Chladiarenská sušička

Sušičky sú poháňané chladiarenskými prostriedkami R407c bez FCKW.

 

Takto vyrobený stlačený vzduch zodpovedá nasledovným normám:

– ISO 85731: Kvalitatívne požiadavky na stlačený vzduch

– ISO 7183: Určenie tolerancií vzhľadom na prietokové množstvo tlaku a bodu rosenia stlačeného vzduchu

 

Bod rosenia: +3 °C podľa ISO 7183

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com