Chladiarenská sušička

Model DHR 1960 – 19000 m³/h

Chladiace sušičky série DHR sú určené na nepretržitú prevádzku v systémoch stlačeného vzduchu. Priame chladenie výparníka šetrí energiu. Ak cez sušičku neprejde žiadny stlačený vzduch, chladiaci kompresor sa automaticky vypne, až keď sa znova prepne, chladiaci kompresor sa automaticky znova zapne.

 

Princíp fungovania:

Horúci a vlhký stlačený vzduch, ktorý vstupuje do sušičky, je vopred chladený vo výmenníku tepla. Preteká cez výparník, kde teplota klesá ďalej k naprogramovanému rosnému bodu v dôsledku výmeny tepla s chladiacim médiom. Stlačený vzduch potom prúdi do separátora, kde sa voda pred zrážaním odstraňuje separačným systémom. Pred vrátením naspäť do siete stlačeného vzduchu sa množstvo regenerovaného tepla privádza späť do suchého vzduchu.

Množstvo nasávania (m³/h) 1960 - 19000
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 13
Výkon motora (kW) 3,16 - 27,85
dátový hárok (PDF)
Model DHR 1960 – 19000 m³/h

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com