Chladiace sušičky série MPE sú určené na nepretržitú prevádzku v systémoch stlačeného vzduchu. Systém hmotnostného akumulátora udržuje výmenník tepla pri konštantnej teplote chladenia. Tým sa zabráni prekročeniu rosného bodu pri spustení kompresora a v každom prípade zaručuje nastavený rosný bod.

 

Princíp fungovania:

Horúci a vlhký stlačený vzduch, ktorý vstupuje do sušičky, je vopred chladený vo výmenníku tepla. Preteká cez výparník, kde teplota klesá ďalej k naprogramovanému rosnému bodu v dôsledku výmeny tepla s chladiacim médiom. Zásobníkový akumulátor dodáva chlad do výparníka a udržuje ho pri konštantnej teplote (aj keď cez sušičku nepreteká žiadny stlačený vzduch). Tým sa zabráni prekročeniu rosného bodu v prípade náhleho dopytu po stlačenom vzduchu. Stlačený vzduch potom prúdi do separátora, kde sa voda pred zrážaním odstraňuje separačným systémom. Pred vrátením naspäť do siete stlačeného vzduchu sa množstvo regenerovaného tepla privádza späť do suchého vzduchu.

Množstvo nasávania (m³/h) 30 - 1020
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 16
Výkon motora (kW) 0,47 - 3,4
dátový hárok (PDF)
Model MPE

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com