Produkty

Filtračná technika

Tu nájdete rôznorodé priemyselné filtre používané v priemyselnom využití ako sú filtrovanie a oddeľovanie od vzduchu, plynov a kvapalín.

K tomu patria:

  • Kvapalinové filtre -> Filtrovanie olejov a studených kvapalín
  • Vzduchový filter -> nákladné vozidlá a osobné vozidlá, generátory, stavebné stroje, motory na zásobovanie energiami
  • Filter s aktívnym uhlím -> Ochrana pred nepríjemnými zápachmi alebo pred zdraviupoškodzujúcimi školdlivými plynmi
  • Klimatizačné filtre -> Filtrácia v klimatizácii – a vetracej technike, v lakovniach alebo čistej prevádzke
  • špeciálne filtračné riešenia na vyžiadanie

 

Tu nájdete aj všeobecný prehľad všetkých našich filtrov.

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com