Malé čerpadlá

Lineárne membránové čerpadlá a membránové, diskové a rúrkové difúzory

Prehľad našich jednoducho inštalovateľných lineárnych membránových čerpadiel a k nim prislúchajúcich diskových a trubicových difúzorov, ktoré slúžia napríklad na zásobovanie rybníkov dostatkom kyslíka .

Typické aplikácie:

  • Prevzdušňovanie rybníkov
  • Čistenie splaškových kalov
  • Prevzdušňovanie jazier a vodných tokov
  • Čistenie kalov
  • Skládkové výluhy
  • a mnohé ďalšie.

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com