Malé čerpadlá

Membránové kvapalinové čerpadlá na stlačený vzduch

Membrány sú natlakované zmenou nahromadenia stlačeného vzduchu a dopravujú médium cez tlak.

Typické aplikácie:

  • Nízkoviskózne médiá
  • Dávkovacie systémy
  • Doprava produktov citlivých na strih alebo tlak (tinktúry, farby, kaly,…)
  • Priemysel farieb a náterov
  • a mnohé ďalšie.

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com