Sací objem (m³/h) 205
Konečné vákuum (mbar) 0,5
Výkon motora (kW) 4,0
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) 3,6
dátový hárok (PDF)

EU 205/B

Sací objem (m³/h) 205
Konečné vákuum (mbar) 10
Výkon motora (kW) 4,0
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) 3,6
dátový hárok (PDF)
EU 205

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com