Sací objem (m³/h) 2
Konečné vákuum (mbar) 0,1
Počítanie krokov 2
Výkon motora (kW) 0,12
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) 0,02
dátový hárok (PDF)
RC.2D

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com