Produkty

Plastové čerpadlá

Tieto malé čerpadlá s oscilačným piestom je možné použiť v rôznych odvetviach (zubný, elektromedicínsky, hobby a ľahký priemysel). Kvôli svojej konštrukcii by čerpadlo malo byť inštalované v bezpečných priestoroch.

Predtým, ako čerpadlo začne pracovať, musí používateľ overiť, či bude fungovať v súlade s platnými smernicami o produktoch (iba v EÚ).

 

Štandardná verzia obsahuje:

  • Tlmič vibrácií
  • Tlmič
  • Tepelná ochrana (140°C)

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com