Produkty

Radiálne ventilátory

Radiálne ventilátory sa používajú tam, kde sú v porovnaní s nižším alebo rovnakým objemom vzduchu dosahované vyššie tlaky. Radiálny ventilátor nasáva vzduch axiálne k hnacej náprave, vzduch je rozptyľovaný radiálnym otáčaním o 90° odstredivou silou. Radiálne ventilátory pokrývajú širokú škálu výkonu v portfóliu produktov IKS.

 

Oblasti použitia:

  • Regulácia pary
  • Sušenie
  • Ventilácia

 

Radialgebläse MN bis zu 2.200m³/h

Radialgebläse MHR bis zu 3.500m³/h

Radialgebläse MB bis zu 12.000m³/h

+421 2/433 376 49
csk.sk@iks-group.com