Produkty

Radiálne ventilátory

Radiálne ventilátory sa používajú všade, kde sú v porovnaní s dúchadlami dosahované vyššie tlaky. Radiálny ventilátor nasáva vzduch axiálne do hnacej nápravy a rozptyľuje ho radiálnym otáčaním o 90 ° odstredivou silou. Radiálne ventilátory môžu byť použité pri vysokých prúdoch. Tieto ventilátory pokrývajú široké výkonnostné spektrum v portfóliu produktov ICS. Na požiadanie zákazníka sú možné aj vyhotovenia z nerezovej ocele.

 

Konštrukčné prvky tejto série sú nasledovné:

 • nepatrná veľkosť
 • tichá prevádzka
 • dlhá životnosť
 • riadenie počtu otáčok je možné
 • cenovo výhodné
 • a mnoho ďalšie

 

Oblasti použitia:

 • plastový priemysel
 • papierenský priemysel
 • obaľový a baliarenský priemysel
 • pri plnení priemyselných hál
 • pri odsávaní splodín zvárania
 • príprava pitnej vody
 • pri ťažbe a podpore plynných médií
 • a mnohé ďalšie

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com