Skrutkové kompresory

Priemyselné priamo poháňané skrutkové kompresory

Vďaka revízii priamo poháňaných priemyselných skrutkových kompresorov do 315kW a súvisiacej optimalizácii sa naďalej zvýšila ich spoľahlivosť. Dôsledkom tejto revízie je výrazne zlepšená hluková izolácia. Postupy potrebné na prevádzkové práce boli optimálne vyvinuté, čím sa výrazne znižujú prevádzkové náklady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nach ISO 1217:1996 / Reference ISO 1217:1996
** Nach Cagi Pneurop in 1 m Entfernung / Reference Cagi Pneurop -1 meter
Umgebungstemperatur: von +5 bis +40°C / Ambient temperature: from +5 to +40°C
Drucklufttemperatur: ca.10°C über Umgebungstemperatur / Air temperature on the outlet: approx. 10°C above ambient temperature
Versorgungsspannung: 400 V / Supply voltage: 400 V

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com