Spoločnosť

Skupina IKS podporuje svojich zákazníkov pri vývoji, údržbe a uvádzaní do prevádzky malých a veľkých systémov, pri pohybe abrazívnych a agresívnych médií v oblasti ATEX pomocou vákuových čerpadiel, dúchadiel a kompresorov s bočným kanálom, ako aj pri špeciálne vhodných strojoch a systémoch . Regulácia a filtrácia plynov podľa požiadaviek špeciálne vyvinutých filtrov. Z oblasti podtlaku sa vyvinula priemyselne uznávaná oblasť automatizovaného zdvíhania a prepravy.

 

Vyčlenené prvky stroja boli vyvinuté a použité s cieľom dosiahnuť vyššiu presnosť výroby a znížiť opotrebenie.

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com